Poradniki

Home > Poradniki

Transport, logistyka, i spedycja – czym się różnią?

7 października 2020 | Poradniki

Transport, logistyka i spedycja to pojęcia bardzo ze sobą związane, choć dotykają zupełnie innych aspektów. Logistyka jest zagadnieniem bardzo szerokim, ponieważ wiąże się z planowaniem całego przepływu towarów. To właśnie tu dba się o efektywność transportu, czyli o sprawne przemieszczenie się materiałów, ludzi, dóbr oraz przepływ informacji z punktu początkowego do docelowego. Logistyka swoim działaniem obejmuje transport drogowy, morski i lotniczy. Poza planowaniem, wdrażaniem i realizacją konkretnych procesów skupia się także na nadzorze i kontroli.

Częścią działań logistycznych jest spedycja. Jej zadaniem jest organizacja bezpiecznego i sprawnego transportu od nadawcy do odbiorcy. Poza tym spedycja zajmuje się szeregiem różnych dodatkowych czynności związanych na przykład z dopełnieniem formalności i koniecznością przestrzegania różnego rodzaju norm oraz przepisów prawa – także zagranicznego. Dlatego właśnie od spedytorów wymaga się doświadczenia i dużej wiedzy. W zakres działań wchodzi na przykład przyjmowanie zleceń na przewóz, zawieranie umów i kompletowanie dokumentów. Poza tym spedytor zajmuje się organizowaniem środka transportu, którym przewożony będzie towar, ubezpieczeniem i nadaniem przesyłki, a czasem także jej magazynowaniem.

Pod pojęciem transportu mieści się natomiast przewóz ładunków z punktu A do punktu B z wykorzystaniem oczywiście odpowiednich środków. Dzieli się go na krajowy i zagraniczny, a biorąc pod uwagę kryteria rodzaju floty, na transport lotniczy, drogowy, morski i kolejowy. Poza tym profesjonalne firmy realizują również transport ponadgabarytowy i chłodniczy.