Aktualności

Home > Aktualności

Ekologia „GoGreen Solutions”

Ekologia „GoGreen Solutions”

Zmienione przepisy w listopadzie 2021 roku sprzyjają ekologicznemu i wydajniejszemu transportowi oraz przewidują nowy system radzenia sobie z emisją CO2 mający zmniejszyć ślad węglowy sektora zgodnie z europejskim zielonym ładem i Porozumieniem Paryskim, dla...

PFC zwiększa sieć połączeń kolejowych z Chin

PFC zwiększa sieć połączeń kolejowych z Chin

PFC zwiększa sieć połączeń kolejowych z Chin W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz wydłużony czas transportu kolejowego do Małaszewicz, PFC uruchomiło własne połączenia drobnicowe przez kolejne przejścia graniczne do stacji Siemianówka oraz Sławków. Połączenia...

Certyfikat „Towary, technologie i usługi o znaczeniu strategicznym”

Certyfikat „Towary, technologie i usługi o znaczeniu strategicznym”

W profesjonalnej działalności transportowej niezbędny jest Certyfikat „Towary, technologie i usługi o znaczeniu strategicznym”. Ten dokument pozwala na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc technologiczną, przywóz, tranzyt towarów oraz technologii...

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa to specjalistyczna usługa, która obejmuje cały szereg operacji w obrębie powierzchni magazynowych. To kompleksowe i długoterminowe zarządzanie różnymi procesami na zlecenie klientów z różnych branż. Bardzo często outsourcing usług logistycznych...

Spedycja morska Warszawa

Spedycja morska Warszawa

Spedycja morska to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin transportu. Port w Gdyni daje bardzo dużo możliwości specjalistom w tej dziedzinie, choć warto zaznaczyć, że siedziba firmy oraz biuro Zarządu znajdują się w Warszawie. Tam też podejmuje się...

Wysyłka kontenerów Gdynia

Wysyłka kontenerów Gdynia

Port w Gdyni to jeden z najnowocześniejszych terminali w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych – także zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Poza tym terminal obsługuje również połączenia promowe i linie żeglugowe. Co...

Fracht morski i spedycja morska

Fracht morski i spedycja morska

Jedną z najpopularniejszych dróg wykorzystywanych w transporcie są kontenery morskie. Tak zwany fracht to opłata za przewóz towarów drogą morską. Stawki zwykle uzależnione są od masy i objętości przesyłki. Do tego celu są oczywiście dostosowane specjalne statki...

Transport kolejowy do Chin

Transport kolejowy do Chin

O tradycji transportu do Chin mówi się od wieków. Niegdyś tę drogę nazywano Jedwabnym Szlakiem i była ona podstawą funkcjonowania i rozwoju gospodarczego wielu państw. Obecnie ideę realizuje aktualnie m.in. kolej do Chin. Przede wszystkim przewóz kontenerów koleją to...

Global Forwarders Conference

Global Forwarders Conference

Utworzona w 2003 roku sieć JCtrans Logistics Network świadczy usługi dla spedytorów i innych dostawców usług logistycznych. W zakresie jej działań jest zarówno promowanie marketingu sieciowego w takich jego postaciach jak transakcje, ochrona finansów, systemy...

IME – Intermodal, Multimodal, Electricity

IME – Intermodal, Multimodal, Electricity

Przystąpiliśmy do projektu: „Intermodal, Multimodal, Electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ Południe” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów...