My w mediach

Home > My w mediach

Webinary

Webinar: three updates for the Silk Road situation

Webinar: three updates for the Silk Road situation

Zobacz webinar na railfreight.com

W prasie

Rzeczpospolita RP.PL logo

Wykorzystać potencjał transportu kolejowego

Jarosław Maćko i Miłosz Witkowski – Polish Forwarding Company Sp z o.o

Zobacz artykuł na RP.PL

ETA.FM Wywiady

ETA Wywiady - Nowy Jedwabny Szlak

ETA.FM Wywiady – Nowy Jedwabny Szlak

Zobacz na Linkedin

ETA Podsumowanie - 7 ryzyk w 2023 roku

ETA.FM – 7 ryzyk w 2023 roku

Zobacz na Linkedin

Kurier Kolejowy Wywiady

Kurier Kolejowy

Rozwój produktu kolejowego w PFC oraz zagrożenia i szanse na rynku kolejowym w 2022

Miłosz Witkowski
Railfreight Director
Polish Forwarding Company Sp z o.o.

Zobacz na Linkedin

Kurier Kolejowy

Rozwój produktu morskiego w PFC oraz zagrożenia i szanse na rynku morskim w 2022

Łukasz Gębka
Sea & Rail Operations Director
Polish Forwarding Company Sp z o.o.

Zobacz na Linkedin

Kurier Kolejowy

Spadek przeładunku kontenerów w polskich portach morskich – komentarz Mikołaja Mazuryka z PFC

Miłosz Witkowski – Railfreight Director – Polish Forwarding Company Sp z o.o

Zobacz na kurier-kolejowy.pl