Poradniki

Home > Poradniki

Rodzaje transportu morskiego

7 października 2020 | Poradniki

Transport morski jest jedną z najstarszych form przewozu ładunków od nadawcy do odbiorcy. Jest realizowany na specjalnych statkach takich jak kontenerowce, masowce czy drobnicowce. Poza morzami towary są również przewożone w ramach żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej. Sam transport morski można podzielić na międzynarodowy i krajowy, jeśli bierze się pod uwagę rejon pływania. Poza tym można dokonać również klasyfikacji na podstawie różnic w samym systemie pracy oraz organizacji miejsca docelowego. Wyróżnia się więc typy transportu morskiego:

 • Kabotażowy – dotyczy portów w tym samym państwie;
 • Liniowy – jest realizowany na stałych trasach według rozkładu rejsów;
 • Trampowy – odbywa się bez ustalonego rozkładu, a wynika z zapotrzebowania rynku;
 • Wahadłowy – realizowany jest pomiędzy dwoma konkretnymi portami.

Poza tym można dokonać klasyfikacji transportu morskiego ze względu na rodzaj statku, jakim są dostarczane ładunki. Wyróżniamy:

 • ro-ro – przewożą ładunki toczne i pojazdy;
 • kontenerowce – przewożą kontenery;
 • gazowce – przewożą skroplony gaz ziemny lub porafinacyjny;
 • zbiornikowce – przewożą ładunki płynne;
 • drobnicowce – przewożą towary liczone w sztukach;
 • masowce – przewożą ładunki sypkie;
 • statki pasażerskie – przewożą ludzi;
 • tankowce – przewożą różnego rodzaju substancje chemiczne, zwłaszcza te związane z przemysłem naftowym.