Poradniki

Home > Poradniki

Czym jest żegluga morska i jakie są jej zalety?

7 października 2020 | Poradniki

Żegluga morska to przewóz towarów drogą wodną z jednego portu do drugiego. Realizowana jest przez morza i oceany, a w zależności od specyfiki możemy wydzielić transport morski krajowy, przybrzeżny i międzynarodowy. Pomimo tego że nie jest to najszybsza metoda przewozów, to jednak cieszy się dużym zaufaniem i zainteresowaniem klientów ze względu chociażby na niskie ceny. Transport morski realizowany jest różnymi rodzajami statków. Dobiera się je do specyfiki samego ładunku. Flota handlowa różni się więc diametralnie od pasażerskiej, a najczęściej spotykanym rodzajem są kontenerowce. Do przewozu towarów bez opakowań dedykowane są masowce. Na tego rodzaju statkach zamieści się bardzo dużo ładunku. Poza tym wyróżniamy drobnicowce – do przewozu elementów w skrzyniach lub beczkach oraz tankowce, które dostarczają płynne substancje chemiczne. Gazowce oczywiście przewożą substancje w stanie lotnym.

Sama żegluga morska to najkorzystniejsza ekonomicznie forma transportu. Poza tym dzięki dużej ładowności specjalistycznych statków można jednorazowo przewieźć ogromne masy ładunków nawet między bardzo ubiegłymi portami na świecie. Szacuje się więc, że tą drogą transportuje się około 80% towarów i 60% światowego wydobycia ropy naftowej. To sprawia, że niezmiennie żegluga morska jest liderem na rynku. Do najważniejszych zalet tego rodzaju transportu należy niski koszt, dostęp do światowych centrów gospodarczych od wieków rozwijających się przy portach, swoboda w zakresie rodzaju towarów, wymiany handlowej oraz samego obszaru, po jakim statki mogą się poruszać. Do mankamentów zaliczyć można długi czas realizacji zleceń oraz konieczność odebrania towarów z miejsca przeładunku lub też w ramach usług multimodalnych.