Poradniki

Home > Poradniki

Typy kontenerów morskich

7 października 2020 | Poradniki

Najbardziej rozpoznawalnym elementem transportu morskiego są kontenery. Służą one do przewożenia w bezpiecznych warunkach różnego rodzaju towarów, a najczęściej wykorzystane są przy dostawach drobnicy. Kontenery to metalowe skrzynie o standardowych wymiarach, spośród których można wyróżnić różne typy dedykowane konkretnym rodzajom ładunków lub typom przewozu. Trzon konstrukcji stanowi podstawa i słupki narożne. Wokół belek i dźwigarów buduje się ramę. Wewnątrz znajdują się również uchwyty do mocowania ładunku (np palet). Na zewnątrz kontenera rozmieszone są naroża zaczepowe, które służą do mocowania, podnoszenia i stawiania kontenera. Na zawiasach montowane są podwójne drzwi, a całość przykryta jest dachem. Zarówno budowa kontenera, jak i jego obsługa wymuszają określone standardy i postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Kontenery morskie dzieli się ze względu na ich przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne:

  • Kontener uniwersalny – najczęściej stosowany i najpopularniejszy. Sprawdza się przy transporcie wszystkich ładunków drobnicowych. Poza tym dostawcy po lekkich modyfikacjach wykorzystują te pojemniki także do przewozu towarów luzem, w postaci sypkiej lub ciekłej. W praktyce okazuje się bowiem, że to rozwiązanie – stosowane okazjonalnie jest tańsze niż na przykład wynajem kontenerów cystern.
  • Kontener open top – tak zwany pojemnik z otwartym dachem jest wykorzystywany przede wszystkim do przewozu ładunków, które są za wysokie, by je dostarczać w tradycyjnym kontenerze lub też ze względów technicznych nie ma możliwości załadować ich przez drzwi. W tym wypadku towary pakowane są od góry z wykorzystaniem dźwigu. Dzięki temu zyskuje się zdecydowanie większe światło otworu dachu. Jest on w czasie transportu przykrywany wodoszczelną plandeką. Najczęściej w ten sposób przewozi się towary sypkie, a wyładunek odbywa się grawitacyjnie na naczepy kontenerowych wywrotek.
  • Kontener flat – jest dostosowany do przewozu ładunków, które nie zmieszczą się w modelach uniwersalnych czy też open topach. Składa się z mocnej grubej podłogi oraz ścian czołowych, do których mocuje się zabezpieczanie towarów. One również umożliwiają ich piętrzenie. Na zamówienie tego typu kontenery są wyposażone w kłonice.
  • Kontener platforma – umożliwia transport ładunków ciężkich i gabarytowych. Na tego typu podstawie można przewieźć towary do wagi 40 ton nawet o dużych naciskach punktowych. A to daje bardzo dużą przewagę nad innymi modelami. Najczęściej platformy wykorzystywane są przy transporcie port-port, a także sprawdzają się przy przewozie ładunków nie kontenerowych szczególnie po połączeniu kilku sztuk. Na podłodze i belkach bocznych znajdują się uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości.
  • Kontener cysterna – z zasady wykorzystywany jest do transportu cieczy pitnych lub płynnych chemikaliów. Do konkretnych substancji są dedykowane odpowiednie pojemniki, które oczywiście są specjalnie oznakowane – na przykład do przewozu artykułów spożywczych. Sam zbiornik umieszczony jest na bazie uniwersalnego kontenera. Zazwyczaj napełnia się go do poziomu 80-95%, by zminimalizować falowanie płynów oraz ich rozszerzalność cieplną. Cysterny mają pojemność 20 000 litrów.
  • Kontener chłodniczy – wykorzystywany jest transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Efekt ten uzyskuje poprzez specjalną izolację ścian pianką poliuretanową. Natomiast podłoga składa się z aluminiowych T-gretingów. Taka konstrukcja umożliwia tworzenie kanałów powietrznych. W kontenerze utrzymywana jest stała temperatura w granicach od +25°C do -25°C, o ile różnica pomiędzy wartością zewnętrzną i zewnętrzną nie jest większa niż 42°C dla grzania, a 65°C dla chłodzenia.
  • Kontener TWORTY – ma zamontowane drzwi po obu stronach, a kolejne mają możliwość zamykania i otwierania wewnątrz. To daje bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o sposób użycia czy też rodzaj przewożonych ładunków. Bez problemu może być stosowany jako jednostka 20′ i 40′ i temu też zawdzięcza swoją nazwę. Przede wszystkim ten model w pewny sposób redukuje koszty przewozu kontenerów różnej wielkości przy zróżnicowanym popycie na konkretne usługi. Połączony kontener wyposażony jest w drzwi, które można również przymocować do sufitu.

Kontener, poza tym że musi być dostosowany do potrzeb oraz rodzaju ładunku, powinien również być w dobrym stanie technicznym. Warto sprawdzić, czy jest czysty, suchy, wolny od zapachów, plam. Nie może mieć dziur i wszystkie drzwi powinny się zamykać poprawnie oraz być szczelne. Ważny jest również stan prętów zabezpieczających oraz miejsc na plombę.