Poradniki

Home > Poradniki

Kontenery morskie chłodnicze (reefer containers)

7 października 2020 | Poradniki

Kontenery chłodnicze są wykorzystywane przede wszystkim do transportu ładunków, które wymagają kontrolowanej temperatury. Przede wszystkim w ten sposób dostarcza się owoce, warzywa, produkty mleczne, ryby i mięso. Oczywiście wiele wyrobów chemicznych czy farmaceutycznych również jest przewożonych przy wykorzystaniu izolowanych pojemników. Kontenery chłodnicze mają wszystkim zastosowanie przy czasochłonnym transporcie oraz wówczas, gdy zmienia się strefy klimatyczne, ponieważ może to spowodować zepsucie się ładunku lub zmianę jego właściwości. Kontener chłodniczy 20′ ma wymiary 6,1 m x 2,4 m x 2,6 m i średnią kubaturę 27,7m³. Pojemnik 40′ natomiast ma wymiary 12,2 m x 2,4 m x 2,6 m oraz kubaturę 57,8m³. Sama konstrukcja oraz zastosowana izolacja pozwalają utrzymać stałą temperaturę. Ściany mają budowę przekładkową, którą wypełnia się pianką poliuretanową, a podłoga zbudowana jest z aluminiowych T-gretingów. Tworzą one kanały powietrzne. Dzięki temu wewnątrz kontenera można utrzymać stałą temperaturę w zakresie +25°C – -25°C. W tym aspekcie będą niezwykle istotne również różnice między wartościami osiągniętymi w kontenerze a warunkami zewnętrznymi. Nie mogą one przewyższyć 42°C dla grzania oraz 65°C dla chłodzenia. Przy ładowaniu należy także zostawić 75 mm szczeliny powietrznej na górze.