Poradniki

Home > Poradniki

Czym jest terminal przeładunkowy?

7 października 2020 | Poradniki

Terminal przeładunkowy to miejsce, w którym firma transportowa zmienia środek transportu na inny. Jest to niezwykle ważny element całego systemu, a od jego sprawnego działania zależy szybkość, z jaką realizowane są przewozy. Zgodne z definicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) terminal przeładunkowy to „miejsce przeznaczone do składowania intermodalnych jednostek ładunkowych wyposażone w urządzenia przeładunkowe”. To oznacza przestrzeń, w której towar jest przeładowywany z jednego środka transportu do innego pojazdu. W praktyce terminal zajmuje duży teren, a koszty dotarcia do niego nie są wysokie. Z drugiej strony jego funkcjonowanie może być problematyczne dla okolicznych mieszkańców ze względu na hałas, zwiększenie ruchu drogowego, a co za tym idzie także zanieczyszczenie powietrza. Dlatego firmy starają się projektować terminale w miejscach, które nie będą uciążliwe dla innych użytkowników. W praktyce mamy do czynienia z różnymi rodzajami terminali, a ta klasyfikacja związana jest przede wszystkim z miejscem dostaw. Mówimy więc o lokalizacjach na terenie portu morskiego, portu rzecznego, portu lotniczego oraz terminalu kolejowo-drogowym. Poza tym przestrzenie przeładunkowe mogą być małe, średnie, duże albo bardzo duże, a także zarządzane przez specjalistyczną spółkę lub mogą być terenem własnym przewoźnika.