Poradniki

Home > Poradniki

Czym jest fracht morski?

7 października 2020 | Poradniki

Fracht morski to pojęcie, które ewoluowało i rozszerzało swoje znaczenie przez lata. Także potoczne skojarzenia są już dalekie od pierwotnej definicji. Obecnie można założyć, że fracht to przewóz towarów drogą morską. W tym celu wykorzystywane są statki specjalnie przystosowane do transportu określonego typu ładunków – czyli frachtowce. Na samym początku fracht oznaczał jedynie opłatę za transport morski ładunków. W późniejszym okresie zostało ono rozszerzone i ten trend utrzymuje się do tej chwili i obejmuje również szereg usług dodatkowych, a także różne środki transportu. Sama wysokość frachtu jest ustalana na podstawie ilości (masy) załadunku oraz jego objętości. Poza tym bierze się pod uwagę specyfikę danego zlecenia oraz wykorzystywaną powierzchnię statku. W ramach zasady freight equalization opłaty pobierane od różnych producentów, którzy wysyłają ładunki w jednym kierunku, płacą jednakową opłatę frachtową, niezależnie od odległości miejsca załadunku od miejsca docelowego. Poza tym producenci i nadawcy mogą liczyć na indywidualną wycenę każdego zlecenia, co ułatwia zarządzanie transportem. Obecnie opłaty pobiera się z góry w formie zaliczki frachtowej, ponieważ na trasie mogą zdarzyć się różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje, opóźnienia wynikające na przykład ze zmiennej pogody. Dlatego właśnie zrezygnowano z pobieraniem płatności za transport w momencie, gdy przesyłka dociera do odbiorcy w stanie nienaruszonym.

Fracht morski poza samym przewozem może obejmować również formalności związane z organizacją transportu oraz załadunku i rozładunku oraz oczywiście przygotowaniem dokumentacji celnej. Spedytor może również zorganizować magazynowanie towarów, a także ich dystrybucję. Oczywiście te wszystkie usługi wpływają na całkowite koszty. Warto również zwrócić uwagę na to, że fracht dotyczy w tej chwili nie tylko statków i tego pojęcia używamy także w kontekście transportu lotniczego, kolejowego i samochodowego.